Η ιστορία μας

Image

Ο Ιωάννης Ποδάρας ασχολήθηκε με το αντικείμενό μας από το 1958, και ίδρυσε την επιχείρηση «Ποδάρας Γερανοί – Μεταφορές» το 1970. Το κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η εκμίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και η διεκπεραίωση ειδικών μεταφορών και εξειδικευμένων εργασιών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Με γνώμονα την ασφάλεια και την υπευθυνότητά μας, του έμπειρου προσωπικού, καθώς και του άρτιου και διαρκώς ανανεώσιμου εξοπλισμού μας που καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με απώτερο στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η επιχείρηση μας, απασχολεί σήμερα «8» στελέχη, διοικητικό προσωπικό & χειριστές.

Οι χειριστές μας, οι οποίοι διακρίνονται για την υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, διαθέτουν – χωρίς εξαίρεση – όλα τα απαραίτητα από τον νόμο πιστοποιητικά.

Το υλικό δυναμικό της εταιρίας, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα, είναι ασφαλισμένο, σε άριστη κατάσταση και διαθέτει εμπρόθεσμης εγκυρότητας πιστοποιητικά καλής λειτουργίας.

Η πείρα μας, η οποία επήλθε ως φυσική συνέπεια των πολύπλοκων εργασιών τις οποίες φέραμε εις πέρας, αλλά και η απόλυτη διάθεσή μας να προτείνουμε λύσεις ως βασικό στοιχείο του επαγγελματισμού που μας διακρίνει, έχει ως αποτέλεσμα η φιλοσοφία της επιχείρησής μας να βασίζεται σε δυο πυλώνες τους οποίους συμπεριλαμβάνουμε ως αρχή και τέλος στην κάθε αποστολή μας:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Φιλικά,

Λουκάς Ι. Ποδάρας