Υπηρεσίες

ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με κύριο αντικείμενο εργασιών τις ανυψωτικές εργασίες και ειδικές μεταφορές, έχουμε αναπτύξει το πλέον κατάλληλο σύστημα εκτέλεσης εργασιών. Κινούμενοι πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, ακολουθούμε ένα βασικό πλάνο για την διευκόλυνση του πελάτη, και την σωστή εξυπηρέτηση.

Σχεδίαση εργασίας

Αξιολόγηση κινδύνων

Εκτέλεση

Φυσικά, για κάθε ανυψωτική εργασία, σημαντικό μέρος της εκτέλεσης είναι η προετοιμασία. Πιο αναλυτικά, κομμάτι της προεργασίας είναι η επίσκεψη στο έργο σας. Έτσι, αξιολογούμε την κατάσταση, λαμβάνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, και τελικά επιλέγουμε το κατάλληλο μηχάνημα & εξοπλισμό που μπορεί να σας εξυπηρετήσει βέλτιστα. Κατά αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουμε οποιοδήποτε εμπόδιο, δυσκολία ή κίνδυνο που μπορεί να εμφανιστεί κατά την εκπόνηση των εργασιών. Έτσι, παρέχουμε ένα πλήρες και ξεκάθαρο πλάνο εργασίας, μη αφήνοντας κενά σημεία σε θέματα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στο έργο σας.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Image

Οι ανυψωτικές εργασίες συνδέονται στενά με το αντικείμενο των μεταφορών. Έτσι, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της αγοράς, παρέχουμε υπηρεσίες μεταφορών και ειδικών μεταφορών. Κινούμενοι πάντα στα πλαίσια που καθορίζουν το προφίλ της επιχείρησης μας, παρέχουμε την ασφάλεια και συνέπεια. Στις περιπτώσεις όπου το φορτίο θεωρηθεί ειδικό, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την χορήγηση νόμιμης άδειας διέλευσης για τα οδικά δίκτυα που θα χρησιμοποιηθούν στην μεταφορά.

Συμπερασματικά, καλύπτοντας και το κομμάτι των μεταφορών, παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης αγαθών και εξοπλισμού.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου κληθήκαμε να εκτελέσουμε εργασίες όπου έπρεπε να στήσουμε γερανούς πάνω σε κεντρικούς δρόμου ή στενά, ώστε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ταράτσες και ορόφους κτηρίων. Γι’ αυτό τον λόγο, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την χορήγηση αδειών από τους κατάλληλους κρατικούς φορείς. Έτσι μπορούμε να εκτελέσουμε εργασίες οπουδήποτε, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα παρεμπόδησης κυκλοφορίας.

Πιο ειδικά, αναλαμβάνουμε την εξαγωγή και εισαγωγή μηχανημάτων ή εξοπλισμού, εντός κτηρίων, υπόγεια, οροφές κτηριών, και βιομηχανικούς χώρους. Χρησιμοποιόντας τα κατάλληλα μέσα, έχουμε την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούμε σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης. Διαθέτουμε τόσο τον εξοπλισμό και εργαλεία, όσο και το απαραίτητο προσωπικό για τέτοιου είδους εργασίες.