Λίγα λόγια για εμάς

Ο Ιωάννης Ποδάρας ασχολήθηκε με το αντικείμενό μας από το 1958, και ίδρυσε την επιχείρηση «Ποδάρας Γερανοί – Μεταφορές» το 1970. Το κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η εκμίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και η διεκπεραίωση ειδικών μεταφορών και εξειδικευμένων εργασιών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ανυψωτικές Εργασίες

Με κύριο αντικείμενο εργασιών τις ανυψωτικές εργασίες και ειδικές μεταφορές, έχουμε αναπτύξει το πλέον κατάλληλο σύστημα εκτέλεσης εργασιών. Κινούμενοι πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, ακολουθούμε ένα βασικό πλάνο για την διευκόλυνση του πελάτη, και την σωστή εξυπηρέτηση. [...]

Μεταφορές

Οι ανυψωτικές εργασίες συνδέονται στενά με το αντικείμενο των μεταφορών. Έτσι, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της αγοράς, παρέχουμε υπηρεσίες μεταφορών και ειδικών μεταφορών. Κινούμενοι πάντα στα πλαίσια που καθορίζουν το προφίλ της επιχείρησης μας, παρέχουμε την ασφάλεια και συνέπεια. [...]